Fotoğrafçılık Terimleri Sözlüğü

FOTOĞRAFÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

A

A/D çevirici uygun olan, karşılaştırılabilen (Elence: Analog) verilerin, sayısal (dijital) verilere çevrilmesini sağlayan birim. Böylece analog sinyallerin, bilgisayar tarafından anlaşılması sağlanır.

AF/AE kilidi Otomatik netleştirme / otomatik pozlama kilidi.Alan derinliği fotoğrafta keskin olarak görüntülenen bir konunun makine objektifine en yakın ve en uzak noktaları arasındaki mesafe.

Alan derinliği özellikle, kullanılan objektifin odak uzaklığına ve değişken(zoom) objektiflerde, odak uzaklığı ayarına bağlıdır. Fotoğrafçılık fiiliyatında alan derinliğine, sadece konuya olan mesafe ve diyafram ayarının değiştirilmesi ile müdahale edilebilir.

B

Baskı Dijital çekim baskılarını, farklı yöntemler kullanarak yapmak mümkündür. En yoğun olarak kullanılan, fotoğraf mağazasında bastırma ve püskürtmeli yazıcılar ile yapılan baskı yöntemleridir.Bitmap hepsine belirli renk ve aydınlık değerleri yüklenmiş resim noktalarından (piksel) yapılandırılmış görüntü. Sıkıştırılmadıkları için çok büyük kapsamlı olan ve “bmp” soy ismini taşıyan Bitmap dosyalarında kayıt edilir.

Bellek kartı sayısal fotoğrafçılıkta: Resim algılayıcı tarafından süzülen resim verilerini alarak, dosya düzenlemesi hâlinde, başka bir taşıyıcıya aktarılana kadar veya silinene kadar kayıtta tutan elektronik bellek taşıyıcı.
Beyaz ayarı sayısal fotoğraf makinelerinde, renk ısısının ölçümünden sonra kayıt edilecek olan bütün resim değerleri için yapılan düzeltmenin adıdır. Makine modeline göre tam otomatik, el ile veya her iki yöntem ile yapılabilir.

C

CCD (İngilizce: Charge Coupled Device) Yüklenmiş ve bir araya bağlanmış cihaz.

CCD-algılayıcı veya CCD-çip olarak da adlandırılır. Dijital fotoğraf makinelerinin “filmi” (ışığa duyarlı yüzey) olarak da görülebilir. Bir tabakanın üstüne dizilmiş olan binlerce ışığa duyarlı foto diyotlardan oluşur. Bunlar, düşen ışığı elektrik gerilimine çevirirler. Ne kadar aydınlık olursa ışık hücresinde (fotosel) biriken gerilim, o kadar yüksek olur. Verilen gerilim ise, makine dâhilinde bulunan bir A/D çeviricivasıtası ile, makine bilgisayarının anlayacağı bir dile çevrilir.

CCD algılayıcılar ışığa karşı, CMOS algılayıcılardan daha duyarlıdırlar ve ürettikleri görüntüler daha niteliklidir. Buna karşılık daha pahalıdırlar ve daha fazla güç harcarlar.

CMOS (Lâtince + İngilizce: Complementary Metal Oxide Semiconductor) Bütünleyici Metal Oksit Yarım iletici. Aynı CCD
algılayıcılarda olduğu gibi düşen ışık parçacıkları (fotonlar) elektrik gerilimine dönüştürülür. Bu bilgilerin iletişimi ise, CCD algılayıcılardan farklı olarak, ışığa duyarlı diyotların yanında bulunan birkaç adet transistör vasıtası ile gerçekleşir. Böylece her pikseli, kendi başına okumak mümkün olur. Ancak, düşen ışık yutulduğu için daha az görüntü bilgileri alınır ve az ışıklı ortamlarda, başarım azalır. Böylece “titreşim” etkinliğine daha kolay tutulabilirler. CMOS algılayıcıların daha az güce gereksinimleri vardır ve üretimleri daha ucuzdur.

CMYK Çıkarıcı temel renklere dayanan şematik ifâdedir. Bu renkler Yeşilmavi (=Cyan C), Kırmızımavi (=Magenta M), Sarı (=Yellow Y) ve Siyah (=Black) olarak belirlenmiştir. Siyan, majenta ve sarı renkler birleştiğinde de siyah oluşur ancak, görüntünün daha kuvvetli bir ifade kazanması için baskı işleminde siyah, kendi başına bir renk olarak eklenir. CompactFlash yaygın bir bellek kartı çeşididir.

Ç

Çözünürlük Sayısal resimler, aynı mozaik çalışmaları gibi, kare ebatlarında bir çok resim noktalarından oluşurlar. Belirli renk bilgilerini barındıran bu noktalar, piksel olarak adlandırılır. Bunların adedi ne kadar fazla olursa fotoğraf, o kadar ayrıntı zenginliğine sahip olur; Yani, daha fazla resim noktalarına ayrılabilir; Yani, “çözülebilir”.Dijital fotoğraf makineleri gibi kayıt cihazlarında çözünürlük, ne kadar piksel algılandığını belirtir; Ekranlarda ise, gösterilebilen nokta sayısı değeridir. Veriler, mutlak değerler olarak gösterilir. Örneğin: Dijital fotoğraf makinelerinde 1600×1200 piksel, Ekranlarda 1024×768 piksel.

Çevirmek resim dosyaları ile ilgili olarak: Bir düzenlemeden diğerine geçiş. Örneğin: Çok büyük olan bmp dosyaları, genelde, JPEG veya TIFF sıkıştırmalı dosya düzenlemelerine çevrilir.

D

Değişken objektif odak uzaklığı, yani objektif ile ışık algılayıcı arasındaki mesafe değişebilecek şekilde yapılandırılmış olan objektif türü. Görüntü neticeleri bazı benzerlikler gösterse de burada, odak uzaklığı değişkenliği ile keskinliği sağlayan netleştirme ayarını karıştırmamak gerekir. Sayısal fotoğraf makinelerinde en çok kullanılan objektif türüdür.

Deklanşör gecikmesi deklanşör düğmesine basılan an ile ışığa duyarlı alanın (film veya CCD) pozlanması arasında geçen süre. Özellikle basit dijital makinelerde bu süre çok uzun olduğu için (1san. veya daha fazla) dikkatedilmesigerekir.

Diyafram Fransızca “diaphragme” kelimesinden kırma sözcük. Objektif açıklığının ölçüsü. Yüksek diyafram değerleri küçük, düşük diyafram değerleri ise büyük açıklığı belirtir. Diyafram, netlik derinliğini belirler: açık diyafram az keskinlik, kapalı diyafram ise çok keskinlik anlamına gelir. Sayısal fotoğraf makinelerinin objektiflerinde oluşan netlik derinliği, yapıları gereği, zaten çok fazla olduğu için, bir çok makine objektifinin diyafram açıklığı basamakları, “8” değerine kadar yapılır.

Dijital Lâtince digitus (parmak) ve Fransızca digital (yüksük)kelimelerinden kırma sözcük. Sayısal kavramının karşılığı olarak
kullanılmaktadır.

Dijital Yakınlaştırma (Digital zoom) isim benzerliği haricinde optik zoom (gerçek yakınlaştırma) ile bir benzerliği yoktur. Mevcut kare,çözünürlük değiştirilmeden, büyültülür. Dpi “Dots per inch”: İnç (uzunluk ölçüsü = 2,54cm) başına düşen nokta adedi. Bir resmin çözünürlük inceliğini gösteren ölçübirimi.

DPOF Hangi karenin nasıl basılacağını belirleyen düzenlemedir.Birçok makinede bu ayar vardır.Duyar ılık Işık duyarlılığı olarak da adlandırılır. Bir filimin veya resim algılayıcının ışığa karşı olan hassasiyet derecesi. Bir resmin, mevcut olan ışık ortamında, ne kadar aydınlık veya karanlık olacağını belirler.Sayısal fotoğraf makinelerinde fazla duyarlılık çok kumlanmaya,
düşük duyarlılık ise daha az kumlanmaya neden olur. ISO birimi ile ifade edilir.

E

EBC “Electron Bearn Coating” kavramının kısaltılmışı olup, mercek kaplamasının elektron ışını vasıtası ile buharlaştırılarak yapıldığını belirtir.

Enstantane (Işıklama süresi)(Fransızca: İnstantané) Obtüratörün açılması ile kapanması arasında geçen zaman; Yani, ışığa duyarlı alanın ışık aldığı süre. B (sınırsız) ile 1/10000 saniye arasındaki değerlerde ayarlanır ve otomatik pozlama veya tam otomatik işletimi olan fotoğraf makinelerinde, önceden yapılmış olan pozlama ölçümü doğrultusunda, gerçekleştirilir. Bkz.: Obtüratör

Exif verileri sayısal fotoğraf makineleri tarafından, otomatik olarak, her çekim ile beraber kayıt edilen çekim bilgileri. Bunlar, kullanılan makine modeli, çekim tarihi ve saati, diyafram değeri, enstantane,flaş değerleri gibi verilerden oluşur. Hatta, uygun donanımlı makinelerde, GPS (Dünya çapında yer belirleme sistemi) vasıtası ile belirlenen çekim yeri de bu veriler arasındadır.

F

Flaş (İngilizce: Flash) Ânî ışık, (şimşek) çakması. Fotoğraf makinesinin ışıklama süresi ile eşzamanda (senkron) çalışan (ânî) aydınlatma gereci.

Flaş ayağı haricî flaşın takılması için makinelerin üst bölümünde bulunan ray benzeri mekanizmadır. Çoğunlukla, üst model sayısal fotoğraf makinelerinde bulunur.

Film tarayıcı saydam (dia) veya negatif filmlerin sayısal olarak algılanmasını sağlayan cihaz. Pozitif ve negatif filmlerden, ara
basamak oluşturmadan, resim dosyaları yapabilir.

Firewire Cihazlar ve bilgisayar arasında güncel ve hızlı bir bağlanma sistemidir.

Flaş (ani) bellek kendi güç kaynağı olmadan verileri kayıtlı tutabilen ve tekrar tekrar kayıt yapılabilen elektronik bellek. Sayısal fotoğraf makinelerinde en çok tercih edilen bellek türüdür.

G

Gren Fransızca grain kelimesinden kırma sözcük. Bkz. Kumlanma

Gif Grafik değişim düzenlemesi (Graphics Interchange Format).Özellikle grafik dosyalar için geliştirilmiş veri düzenlemesi. Azamî 256 rengin kayıtedilmesine müsaade ettiği için, resim dosyalarında sınırlı olarak kullanılabilir.
Çok küçük olan gif dosyaları, bu özellikleri ile, genel ağ kullanımı için çok uygundurlar.

Gigabayt bir milyar bayt değerindedir.

Gradasyon (Kerteleme) eğrisi resim işlemlerinde: Bir resimde bulunan renk değerleri dağılımının grafik olarak ifade edilmesidir ve resimde bulunan toplam aydınlık ve karanlık değerleri ile, kendi renk değerimgradasyon eğrileri ile gösterilen kırmızı, yeşil ve mavi paylarını yansıtır.Resim işlemlerinde, 45° eğilim gösteren bir doğru göründüğünde,renk değerleri değiştirilmemiştir. Bu doğrunun üstünde bulunan kısımlarda renk değerleri arttırılmış, altında bulunan kısımlarda ise düşürülmüştür.

H

Histogram bir resimde bulunan renk değerlerini gösteren çizelge. Üst düzey sayısal fotoğraf makinelerinde, fotoğraf çekimi sırasında,ekrana getirmek mümkündür. Çekim esnasında yapılan ayarların,teknik olarak, renk değer kapsamını tam kapasite kullandığını anlamak için, faydalıdır.

HTML şifreleri genel ağda kullanılan bilgisayar dilinin temel standardı.Genel ağ sayfaları, HTML dosyaları olarak sunuculara yerleştirilir ve bu hâllerinde, metin, düzenleme, çapraz bağlantılar gibi gösterim için bütün gerekli unsurları içerirler. Genel ağ sayfasına doğrudan bağlanan resimler yerine bir HTML dosyası, sadece ait olan resimlerin adlarını ve kayıt yerlerini içerir.

İ

İnkjet yazıcı Bkz.: Püskürtmeli yazıcı

J

Jpeg (İngilizce: Joint Photographic Experts Group) kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve özellikle resim işlemleri ile ilgili olan şirket ve kurumların birliğini ifâde eder. Aynı adı taşıyan sıkıştırma işlemi, Jpg,Jpeg ve Jpg2000 dosyalarının temelini oluşturur.

K

Kayıt hatası Moiré veya merdiven etkinliği gibi görüntüleme ve çevirme hatalarından kaynaklanan ve konuya uygun olmayan resim öğeleri.Kayıt hataları çoğunlukla, uygun olmayan resim işlemleri ve aşırı sıkıştırmalardan oluşurlar.

Kontrast Lâtince contrarius (karşısında, muhalif) kelimesinden kırmasözcük. Bkz.: Zıtlık

Konverter Bkz. Objektif eki

Kumlanma elektronik olarak kayıt edilen resimlerde, geleneksel filimdeki kumlanmaya benzeyen, kirlilik.

Resim algılayıcı yüksek ışık duyarlılığına göre ayarlandığında, fazla kumlanma oluşur. Bilinçli olarak kullanıldığında, bir tasarım aracıdır.

L

LCD (Elence, Lâtince + İngilizce: Liquid Crystal Display) Sıvı kristal ekran. Dijital fotoğraf makinelerinde çekilen resimleri ve çekim öncesi görüntüyü yansıtmak için kullanılan ekran türü.

M

Makro (Elence: Makros) Uzunluk, boy, büyük. Fotoğrafçılıkta, aslen,suretin gerçeğinden daha büyük olduğu çekimler için kullanılır.

Megabayt Bir milyon bayt değerindedir.

Megapiksel Elence: Megalos-Büyük ve piksel kelimelerinden kırma sözcük. Bir milyon piksel değerindedir. Sayısal fotoğraf makinelerinde bulunan ışık algılayıcıların çözünürlüğünü, özellikle kulağı milyon kavramlarına alışık olmayan toplumlara yönelik olarak, belirtmekte kullanılır.

Microdrive dijital fotoğraf makinelerinin CF Kart II yuvasına yerleşebilen küçük ebatlarda ana hafıza türü. Sallanma ve düşmelere karşı çok duyarlı olup fiyat / başarım oranı caziptir.

N

Normal odak uzaklığı İnsan gözünün kapsadığı ölçüde konuyu görüntüleyen, objektif odak uzaklığıdır. Ebat köşegeninin uzunluğuna eşittir ve böylece ve sadece çekim düzenlemesinin ebatlarına bağlıdır. Bu yüzden sayısal fotoğraf makinelerinin normal odak noktası, 135mm film kullanan fotoğraf makinelerinin normal odak noktasından çok daha kısa mesafededir.

Noise Fotoğrafta kumlanma

O

Objektif (Lâtince: Nesnel, afaki) fotoğraf makinesi, mikroskop, dürbün gibi optik aletlerle cisimlerden gelen ışınları alıp ekran üzerine yansıtan mercek veya mercek sistemi.

Objektif eki objektifin önüne takılarak odak uzaklığını değiştiren mercek birimi.(uzatıcı tüp)

Obtüratör (Işık engelleme birimi)(Fransızca: Obturateur) her fotoğraf makinesinin içinde veya objektifinde bulunan ve objektif içinden geçen ışınları kesmeye yarayan mekanizmadır.Geleneksel fotoğraf makinelerinde kumaş veya hafif metallerden oluşan ve odak düzlemindeki bir perde ve onu açıp kapatmaya yarayan bir mekanizmadan oluşan obtüratörler objektifin, saniyenin
1/10000 süresi kadar kısa bir zaman diliminde bile açık kalmasınısağlayacak yapıdadırlar. Çekim yapılmadığında kapalı olan
obtüratörlerin bu hızları, diyafram açıklıklarında olduğu gibi, belirli ve standart bir dizide toplanmıştır. Bkz. Enstantane

Odak uzaklığı(Yakma mesafesi) bir merceğin veya objektifin görüntüleme vasıflarının ölçüsü. Mercek merkezi ile odak noktası
arasındaki mesafeyi belirtir. Sayısal fotoğraf makinelerinin objektiflerinde ise bu ölçek, objektif ile resim algılayıcı arasındaki
mesafe anlamına gelir. Uzun odak mesafeleri resim açısının daralması ile bağlantılı olurken kısa odak mesafeleri, geniş resim açıları ile ilişkilidir.

Optik yakınlaştırma mercekler vasıtası ile yakınlaştırma işlevi. Hareket ettirilebilen mercek kümeleri kaydırılarak, objektifin odak uzaklığı değiştirilir. Böylece, geniş açı ile dar açı arasında odak uzaklıkları elde edilir.

Otomatik netleştirme Bir fotoğraf makinesinin otomatik netleştirme sistemi (AF) keskinliğin, otomatik olarak ayarlanmasını sağlar.Hedeflenen konu ile olan mesafe ultrason (ses ötesi) veya enfraruj (kızıl ötesi) sinyalleri vasıtası ile ölçülür.

P

Patlama sayısal fotoğraf makinelerinde oluşan bir görüntüleme hatasıdır. Bazı hücrelerin fazla ışıklandırılmasından kaynaklanan,aydınlık resim bölümlerinin fazla parlaması olarak görünür.

Piksel resmi oluşturan renk noktası için (İngilizce: Picture – resim ve Lâtince: Elementa – temel madde) kelimelerinden türetilmiş yapay sözcük. Bir resim verisinin en küçük ve bölünemeyen parçası. Sayısal fotoğraf makinelerinin niteliğini belirleyen ölçütlerden biri, her resimde üretilen piksel adedidir.

Plug-In resim işlem yazılımları gibi bilgisayar yazılımlarının işlev kapsamını genişleten ek düzenlemeler için kullanılır.

Pozlama dengelemesi (telafisi) makinenin ışıklama ölçümünde belirlediği değerden farklı değerleri kullanmaya yönelik bir ayardır.Çoğunlukla ±2 değerleri arasında ve 1/3 basamaklar ile ayar yapılır.Böylece “ideal” pozlama değerlerinden hafif farklılıklar gösteren ve böylece, konuya göre daha “hoş” pozlanmış fotoğraflar elde edilebilir..

Pozlama ölçümü Işık ölçümü. Günümüzde bütün fotoğraf makinelerinin dahilî ışık ölçerleri (pozometreleri) vardır. Pozlama ölçümü ile, fotoğrafı doğru veya istendiği gibi pozlayabilmek için, ışık algılayıcıyı yüzeye ne kadar ışık düşeceği belirlenir. Netîce, diyafram ve enstantane değerleri olarak bildirilir.

Püskürtmeli yazıcı bilgisayardaki yazı metinlerinin kağıda dökülmesini sağlayan cihaz. Mürekkep damlacıklarını kağıda püskürtme yöntemi ile çalışan yazıcılar, fotoğrafların kağıda aktarılmasında niteliksiz ve pahalı kaldıklarından, resim dökümleri için pek tavsiye edilmezler.

R

RAM İngilizce “Random Access Memory” sözlerinin kısaltılmışı. Bkz.:Çalışma belleği.

RAW (İngilizce: Ham) dijital fotoğraf makinelerinin kayıt düzenlemelerinden biridir. Adından da anlaşılacağı gibi RAW
verileri, düzenlenmemiş veya işlenmemiş bilgisayar verilerdir. Makine içinde beyaz dengelemesi veya keskinleştirme işlemleri yapılmaz.Özellikle sıkıştırmama özelliği sayesinde veriler, kayıpsız olarak kayıtedilir. TIFF düzenlemesinde benzer neticeler elde edilse de RAW düzenlemesinde dosyalar daha küçük olurlar ve resim, daha hızlı çekilir.

Renk sentezi temel renklerden oluşturulan renk birleşimlerini açıklamaya yarayan sistem. En çok kullanılan sentezler toplamsal
sentez RGB ve çıkarıcı sentez CMY düzenlemeleridir. Baskı ile bağlantılı olarak kullanıldığında CMY sentezine siyah (K) eklenerek,CMYK hâline dönüştürülür.

Renk ısısı Işığın içinde bulunan renk paylarının ölçüsüdür. Işık kaynağı veya kaynaklarına bağlı olan değer, resim etkisi için belirleyici olmaktadır. Yüksek mavi hisseli olan ışığın yüksek, düşük mavi hisseli ışığın ise düşük renk ısısı vardır. “Kelvin” birimi ile ölçülür.

RGB Kırmızı (Rot), Yeşil (Grün), Mavi (Blau). Toplamsal senteze dayalı temel renkler (kırmızı, yeşil, mavi) üzerine yapılandırılmış renk biçimlendirmesi.

S

Sayısallaştırmak saydam filimler, negatif filimler veya baskıların elektronik olarak kavranmasıdır. Bu örnekler bir tarayıcı tarafından algılanarak, resim dosyası hâlinde kayıt edilir.Sıkıştırma Bir dosyanın sıklaştırma işlemi. Kayıplı ve kayıpsız sıkıştırma olarak ikiye ayrılır.Kayıplı sıkıştırmada , matematiksel işlemler vasıtası ile daha az önemli olan resim verileri (örn.: En ince renk basamakları veya çok küçük ayrıntılar) bir daha geri gelmemek üzere, silinir.Buna karşılık kayıpsız sıkıştırma, resim verililerini toplamak ile yetinir.Bu işlemde, örneğin: Aynı şekilde olan büyükçe bir alana, aynı renk değeri tayin edilir; böylece, kayıpsız sıkıştırılmış olan dosyaları, tam olarak yeniden yapılandırmak mümkündür.
Senaryo düzenlemeleri sayısal fotoğraf makinelerinde çok kullanılan bir özellikler kümesidir. Sıkça tekrarlanan belirli çekim durumlarına göre ayarlanmış ve öncelikle diyafram ve enstantane değerlerini içeren ayarların toplamının birleşimidir.

Sensör Lâtince sensus (duyumsama) sözcüğünden kaynaklanan kavram. Bkz.: CCD, CMOS

T

Tarayıcı örneklerin, her noktayı tarama yöntemi ile, suretlerinin oluşturulmasını sağlayan cihaz. Fotoğrafçılık alanında bugün, en çok,yatay, film ve saydam tarayıcılar kullanılmaktadır.

Tele (Elence + Lâtince: Uzak) uzakta olan konuların büyültülerek gösterildiği objektiflerin dar açılı odak alanları için kullanılan kavram.

Tiff (Fransızca + İngilizce: Tagged Image File) kayıpsız sıkıştırmalı veya sıkıştırmasız resim dosya düzenlemesi. Tiff dosyaları Bmp dosyalarından küçük, jpeg dosyalarından büyük olurlar ancak,sıkıştırma hâlinde bile mevcut olan bütün resim verilerini korurlar.

TTL (İngilizce: Through the lens) objekif içinden yapılan netleştirme ve pozlama ölçümlerini anlatmak için kullanılan kısaltma.

U

USB (Lâtince, Elence + İngilizce: Universal Serial Bus) Bilgisayar bağlantı düzenlemesi. Güncel bilgisayarlarda standart olarak vardır.

Z

Zoom görüntüye optik olarak yaklaşmak,lensin ileri ve geri hareketi

NİKON OBJEKTİFLERDE KULLANILAN BAZI TEKNİK TERİMLER
ED: Extra Low Disporsion: Fotoğrafta renk doyguluğun ve keskinliğini arttıran lens elementidir.

SIC: Super ıntergrated Costing: Lenslerdeki iç yansımaları,düşük kontrast ve ışıklı lens yansımalarını azaltan kaplamadır.

N: Nano: Genişaçılı lenslerde oluşan düşük kontrast ve ışıklı lens yansımalarını engelleyen nano kristal kaplamadır.

ASP : Geniş açılı lenslerde distorsiyonu(dış bükey etkisi) azaltan elementtir.

IF: Odaklama işleminin objektifin içinde yapılmasını sağlayan sistemdir.IF Lenslerde odaklama işlemi yapılırken lensin gövdesinde hareket eden elementler bulunmaz.

VR: Fotoğraf makinesinin sallanmasından ortaya çıkan titreme ile fotoğraflarda oluşan bulanıklık etkisini ortadan kaldıran
sistemdir.Coolpix serisinde bazı modellerde optik ,bazı modellerde de görüntü sensörünün içinde VR sistemi bulunur.

DX :Nikon D SLR Makineler için tasarlanmış,ışığın CCD ‘e dik açı ile düşmesini sağlayan lenslerdir.

AF-S: hızlı odaklama yapabilmeyi sağlayan sistemdir.

DC: Odaklanan nesnenin arka ya da ön kısmına istenilen oranda bulanıklık verilebilmesi özelliğidir.

PC: Perspektif Kontrol özelliğidir.Shift ve tilt hareketi ile fotoğrafta form bozukluğunu engelleyen sistemdir.

D: D tipi ve G tipi lenslerin AF nikon fotoğraf makinesi ile elektronik bilgi alışverişini sağlayan özelliktir.

SWM: Lenslerin yüksek hızda odaklama ve süper sessizlikte çalışmasını sağlayan sistemdir.

Kaynakça: Kılavuz Erdem,Temel Fotoğraf Bilgileri,2009

 

Nikon “Temel Fotoğraf Bilgileri” dökümanı Eğitim Uzmanı Sayın Erdem KILAVUZ tarafından hazırlanmış olup nikon.com.tr yetkili sitesinin yazılı izni ile dslrfotograf.com sitemizde yayınlanmaktadır

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yazın


1 + 7 =